הצעה לביתן הישראלי לביאנלה לאדריכלות בונציה 2016

אפריל 2015

בשיתוף עם: הגר צור, אדריכלית | שחר צור, אדריכל נוף | ד"ר יואב לרמן, גיאוגרף עירוני | אריה ברקוביץ, אמן ואוצר | יהונתן ה. משעל, חוקר עירוני

 

כתבה בהארץ

הביתן הישראלי תוכנן ב- 1952 ע"י אדריכל זאב רכטר. זהו מבנה מודרניסטי, הראוי לשימור ויכול לשמש דוגמא מעשית להתמודדות בסוגיות של התחדשות עירונית.

במהלך הביאנלה ישמש הביתן הישראלי כדוגמא לאופן שבו חשבנו להתמודד עם הסוגיות העקרוניות והמעשיות של חידוש עירוני מקיף. לתפישתנו, לתכנון הישראלי מאפיינים ייחודיים המאפשרים לו גמישות והתאמה לצרכים משתנים לאורך שנות קיום המדינה, ותוצאותיו הם בנייה שחותם הישראליות על תרבותה הדינאמית, טבוע בה ובמרחב הגיאוגרפי.

חזון התכנון ותכניות לטווח ארוך נוצרו לישראל עוד בתחילת המאה ה 20 (תוכנית גדס למשל) ועד היום. עם זאת, נראה שהתכנון עצמו מבוצע באופן אורגני יותר, בהתאם למקום, הזמן והמשאבים, שאינם תואמים את התוכניות המקוריות.

אנו מעוניינים להציג את הליך התכנון הישראלי ותוצאותיו, לצד תוצאות אפשריות אחרות, ודיון תיאורטי תוך כדי הביאנלה. זוהי פלטפורמה נכונה לדעתנו לחלום על הפרויקט העירוני הישראלי, לדון בו ולשרטט לו אלטרנטיבות מתוך התכניות הקיימות ואלו האוטופיות שהוצעו לו.

אנו מציעים להציג בו זמנית את הפרקטיקה והתאוריה במהלך הביאנלה.

דילוג לתוכן