הקודם
הבא

סקרי שימור

אנו משמשים כאדריכלי שימור ויועצי שימור, ועורכים סקרי ונספחי שימור לתכניות, וכן תיקי תעוד למבנים ואתרי מורשת.

בסקרי ונספחי שימור לתכניות אנו סוקרים ומנתחים היבטים היסטוריים, גיאוגרפיים, אורבניים ואדריכליים בשטח התכנית, ובכלל זה נרטיבים מרכזיים, סוגי מרקמים, אתרי מורשת ומרחבים נופיים מהשנים 1750-1980. מתוך כלל זה, אנו מתעדים את המצב הקיים במקומות ופרטים מסוימים בתכנית שלהם ערכים גבוהים במיוחד, וקובעים את דרגת שימורם.

בתיקי תעוד אנו מבצעים עריכה מלאה של התיקים הכוללת: עריכת חומר היסטורי ותיעודי הכולל תמונות, מסמכים, מפות ותצלומי אוויר, תיעוד וניתוח מצב קיים, הכנת תכניות מצב קיים ומצב משוחזר, וסיכום ומסקנות. עבודתינו זו משמשת לנו כבסיס ומסייעת לנו לתכנן את תוספות הבניה במבנים אותם תיעדנו.

בין העבודות שביצענו:

סקר ונספח שימור כללי לכל שטח מועצה אזורית תמר (בתהליך מ- 2016)

יועץ שימור למועצה האזורית תמר (דקל גודוביץ, החל מ- 2018)

נספח שימור לתכנית להרחבת מושב עמיעוז (אושר ב- 2018)

נספח שימור לתכנית להרחבת יישובי כיכר סדום (אושר ב- 2017)

נספח שימור לתכנית מתאר לכיכר סדום (אושר ב- 2017)

תיק תעוד למבנה לשימור בסגנון הבינלאומי ברחוב גאולה 42, תל אביב (אושר ב- 2017)

תיק תעוד למבנה לשימור בסגנון הבינלאומי בדב הוז 20 בתל אביב (אושר ב- 2017)

סקר שימור בריכות ומזרקות דגי זהב בבתי באוהאוס בתל אביב (אושר ב- 2017)

רשיון שיפוץ למבנה לשימור מחמיר ברחוב אבן גבירול 35 בתל אביב (אושר ב- 2015)

עריכה כללית של תיק תעוד למבנה בסגנון אקלקטי ברחוב אלנבי 59, תל אביב (אושר ב- 2011)

תיק תעוד למבנה לשימור בסגנון הבינלאומי ברחוב כיכר דיזינגוף 11, תל אביב (אושר ב- 2005)

דילוג לתוכן