סקרי שימור

סקרי שימור אנו משמשים כאדריכלי שימור ויועצי שימור, ועורכים סקרי ונספחי שימור לתכניות, וכן תיקי תעוד למבנים ואתרי מורשת. בסקרי ונספחי שימור לתכניות אנו סוקרים ומנתחים היבטים היסטוריים, גיאוגרפיים, אורבניים ואדריכליים בשטח התכנית, ובכלל זה נרטיבים מרכזיים, סוגי מרקמים, אתרי מורשת ומרחבים נופיים מהשנים 1750-1980. מתוך כלל זה, אנו מתעדים את המצב הקיים במקומות ופרטים […]